Zmiany w czasie pracy – kto zyska, a kto straci?

 

W lipcu 2013 nasz rząd podjął starania, które dzięki zmianie w kodeksie pracy mają zagwarantować polskiej przedsiębiorczości więcej luzu. Nowelizacji są przeciwne związki zawodowe, które nawet planują połączyć siły przeciwko rządowej nowelizacji.

Nowelizacja kodeksu pracy polega na uelastycznieniu czasu pracy. Każdy pracodawca, u którego jest wytłumaczalne wykorzystywanie 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego może z takiego prawa skorzystać. Aby wprowadzić 12 miesięczny okres rozliczeniowy należy zmienić układ zbiorowy pracy po akceptacji organizacji związkowych lub przedstawiciela pracowników. Każde takie porozumienie należy zgłosić do inspekcji pracy najpóźniej w 5 dzień po jego zawarciu. Inspekcja pracy będzie sprawdzać zasadność wprowadzenia takich zmian.  W nowych przepisach można również wprowadzić ruchomy czas przychodzenia do pracy. Oznacza to, że pracownik powinien pojawić się w pracy w jakimś przedziale czasowym. Dzięki temu nie ma już zastosowania przepis o dobie pracowniczej. Obecnie należy przestrzegać 11h przerwy pomiędzy zakończeniem a ponownym rozpoczęciem pracy oraz 35h przerwy raz w tygodniu.

W nowelizacji ustawy najbardziej obawiano się faktu, że pracodawca może nakazać w każdej chwili pozostać pracownikowi dłużej w pracy. Otóż nic bardziej mylnego. Kodeks pracy nadal nakazuje ustalać grafiki pracy. W grafiku powinna być zawarta ilość h do przepracowania w każdym dniu wraz z godziną lub przedziałem rozpoczęcia i zakończenia pracy. Pracodawca nie może bez naszej zgody nakazać nam pozostać w pracy po zakończeniu naszego dnia pracy.

Wraz z dwunasto miesięcznym okresem rozliczeniowym zostanie zmieniona również  forma rozliczania nadgodzin. Pracodawca ma obowiązek nadgodziny rozliczyć do końca okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że wynagrodzenie za nadgodziny będzie wypłacane tylko raz w każdym roku.  Jednocześnie należy zauważyć, że okres rozliczeniowy nie musi być jednolity z rokiem kalendarzowym.

Obecne rozwiązanie pozwoli pracodawcom, szczególnie tym, którzy prowadzą sezonowe firmy na realne zarządzanie czasem pracy pracowników. Pracownikom zapewni to stałość zatrudnienia przez cały rok, nie tylko w okresie, kiedy jest akurat sezon pracy.

Wbrew wielu obawom związków zawodowych wprowadzeniem elastycznego czasu pracy na razie jest zainteresowana bardzo mała grupa przedsiębiorców, ponieważ zdają sobie sprawę, że zlecając nadgodziny nie za bardzo mają w jakim terminie oddać to w postaci czasu wolnego. Tym samym utworzą sobie gigantyczne koszty osobowe w jednym miesiącu w każdym roku. W obecnej sytuacji rynkowej naprawdę nie wielu przedsiębiorców na to stać.

 

Justyna Broniecka-Klim


Comments are closed.

© 2013-2014 ReduTax Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.