Zarządzanie finansami

Jacek JamrożJacek Jamroż

Zdobywał doświadczenie zawodowe jako menedżer w przedsiębiorstwach budowlanym oraz w przemysłowym. Był dyrektorem finansowym, członkiem zarządu, osiągnął szczególne wyniki w zakresie kształtowania źródeł finansowania oraz koordynowania projektów zmian w organizacji i jej wizerunku.

Ukończył studia z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim pogłębione dalszymi studiami i szkoleniami z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz controllingu; miedzy innymi w Szkole Głównej Handlowej i na Politechnice Gdańskiej.

Członek Stowarzyszenia IPMA Polska, międzynarodowy asesor Project Excellence Award, członek Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK, Certyfikowany Menedżer Ryzyka POLRISK, członek stowarzyszenia i komisji rewizyjnej Stowarzyszenia  Narzędziownia.

Trener biznesu, ponad 600 dni szkoleniowych, trener trenerów. Konsultant, specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem biznesowym (ERM) metodami jakościowymi, oraz we wspieraniu przedsiębiorstw z zakresu finansów, controllingu i budżetowania. Menedżer projektów biznesowych.

-Freelancer
-Menedżer Certyfikowanego Kursu Zarządzania Ryzykiem KursZR.C

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie: www.jacekjamroz.eu

© 2013-2014 ReduTax Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.