Doradztwo prawne

Filip KilanowskiFilip Kilanowski

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 2010 roku członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W ramach współpracy z prestiżowymi kancelariami prawnymi w Poznaniu nabył bogate doświadczenie z zakresu prowadzenia postępowań sądowych (cywilnych i karnych). Prowadził obsługę prawną przedsiębiorstw z zakresu branży produkcyjnej, handlowej oraz transportowej. Posiada praktykę w bieżącej obsłudze spółek prawa handlowego. Do jego obowiązków należało, oprócz prowadzenie spraw sądowych, sporządzanie opinii prawnych, redagowanie umów, w tym wzorców umów i regulaminów sprzedaży. Interesuje się prawem upadłościowym, problematyką dóbr osobistych, praw autorskich i prawa umów. Specjalizuje się w sprawach cywilnych m.in. dotyczących odpowiedzialności władzy publicznej za niezgodne z prawem działanie, odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości, dóbr osobistych, powództw pauliańskich, odpowiedzialności członków zarządu, a także w postępowaniem egzekucyjnym. Biegle włada językiem angielskim.

© 2013-2014 ReduTax Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.