BHP

 

 

 

Biuro Usługowo – Szkoleniowe Dariusza Kniat jest naszym partnerem w realizacji usług BHP. Dariusz Kniat to osoba z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi firm. W jego ofercie znajdziemy kompleksową usługę z zakresu BHP.

W zakresie świadczonych usług znajdziemy m.in.:

  • Kompleksowa obsługa w zakresie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy – zgodnie z art. 23711 § 2 Kodeksu Pracy – w ramach zawartej stałej umowy
  • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp
  • Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Przeprowadzanie wszystkich rodzajów szkoleń z zakresu bhp i p.poż. dla pracowników, osób kierujących pracownikami, pracodawców
  • Przeprowadzanie i aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz zapoznawanie pracowników z jej wynikiem
  • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzanie stosownej dokumentacji powypadkowej
  • Udział w opracowywaniu regulaminów, instrukcji, tabeli przydziału odzieży itp.
  • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków
  • Wykonywanie „innych” czynności z zakresu bhp – według potrzeb klienta

Więcej można dowiedzieć się na stronie www.bhp-poznan.com

© 2013-2014 ReduTax Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.