Vademecum prowadzenia spółki z o.o. – spis treści

okladka

Wprowadzenie

I. Spółka z o.o., z czym to się je?

 • Organy w spółce z o.o.
 • Schemat spółki z o.o.
 • Podstawowe różnice pomiędzy spółką z o.o., a jednoosobową działalnością gospodarczą

II. Zakładam spółkę

 • Spółka internetowa – na czym to polega
 • Procedura zakładania spółki przez Internet
 • Spółka zakładana tradycyjnie – kolejne kroki
 • Procedura zakładania spółki drogą tradycyjną
 • Aspekty godne szczególnej uwagi podczas zakładania spółki
 • Koszty rejestracji spółki

III. Formy zatrudniania i wynagradzania członków zarządu oraz wspólników

 • Umowa o pracę dla wspólnika lub członka zarządu
 • Umowa zlecenie dla wspólników lub członka zarządu
 • Kontrakt menadżerski dla wspólników lub członka zarządu
 • Wynagrodzenie tytułem uchwały wspólników dla członka zarządu
 • Wynagrodzenie za posiedzenie zarządu
 • Dywidenda dla wspólnika
 • Schemat powstawania dywidendy w firmie
 • Obowiązek opłacania podatku oraz składek ZUS od wynagrodzenia wspólników oraz członków zarządu

IV. Odpowiedzialność wspólników i członków zarządu w spółce

 • Odpowiedzialność członków zarządu
 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki
 • Sytuacje, w których członkowie zarządu nie ponoszą odpowiedzialności za działania spółki
 • Ochrona rodziny członka zarządu
 • Odpowiedzialność wspólników

V. Podatek VAT w spółce

 • Definicja podatku VAT
 • Działanie VAT w spółce (VAT do zapłaty, VAT do zwrotu)
 • Wysokość podatku VAT
 • Spółka z o.o. bez VAT
 • Możliwości rozliczania VAT w spółce
 • Metoda kasowa i memoriałowa
 • Rozliczenie miesięczne i kwartalne VAT-u
 • Wystawianie faktur VAT z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od stycznia 2014

VI. Podatek od osób prawnych (CIT)

VII. Koszty powstające w spółce

 • Definicja kosztu
 • Rodzaje kosztów uzyskania przychodów
 • Co nazywamy środkiem trwałym (ŚT)
 • Co to takiego wartości niematerialne i prawne (WNiP)
 • Amortyzacja
 • Definicja amortyzacji
 • Koszty delegacji oraz podróży służbowych

VIII. Przychody w spółce

 • Definicja przychodu
 • Rodzaje przychodów

IX. Likwidacja spółki z o.o.

 • Warianty rozpoczęcia procesu likwidacji
 • Czynności jakie należy podjąć w procesie likwidacji spółki

X. Najczęściej spotykane błędy w prowadzeniu sp. z o.o.

 • Obieg pieniądza w spółce
 • Podpisywanie umów pomiędzy spółką, a członkami zarządu
 • Prowadzenie konta bankowego
 • Wypłata środków bez tytułu prawnego
 • Brak danych spółki w miejscach publicznych

Bibliografia

© 2013-2014 ReduTax Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • Facebook
 • Twitter