Uprawnienia rodzicielskie

 

Rok 2013 jest rokiem zmian w uprawnieniach rodzicielskich, szczególnie w urlopach macierzyńskich oraz ojcowskich.
Została już uchwalona uchwała, która wprowadza zmiany dla matek, które urodziły dziecko w tym roku (po 31 grudnia 2012). Zmiany te dotyczą długości urlopu oraz różnych dodatkowych możliwości.

Urlop macierzyński- urlop ten w wersji podstawowej nadal będzie trwał 20 tygodni ( w przypadku urodzenia jednego dziecka. Matka będzie mogła zrzec się urlopu macierzyńskiego na ojca już po 8 tygodniu urlopu, wtedy będzie się on nazywał urlopem tacierzyńskim. Aby otrzymać urlop macierzyński, należy do pracodawcy złożyć zaświadczenie od lekarza o dacie porodu lub akt urodzenia dziecka. Większość pracodawców chce również, aby został dołączony wniosek o urlop macierzyński, ponieważ ZUS w trakcie kontroli wymaga takiego dokumentu. Urlop ten nadal jest płatny 100% podstawy do zasiłku macierzyńskiego.

Dodatkowo urlop macierzyński – dodatkowy urlop macierzyński w rok 2012 trwał 4 tygodnie. Obecnie został wydłużony do 6 tygodni. Wniosek o dodatkowy urlop należy złożyć najpóźniej 7 dni przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego w wersji podstawowej. Urlop dodatkowy może wykorzystać matka lub ojciec dziecka, jednak musi on być wykorzystany bezpośrednio po pierwszych 20 tygodniach. Urlop ten można łączyć z pracą zawodową, przy czym nie można pracować więcej niż na pół etatu. Urlop ten nadal jest płatny 100% podstawy do zasiłku macierzyńskiego.

Urlop rodzicielski – jest to nowy rodzaj urlopu, z którego mogą skorzystać rodzicie, których dzieci urodziły się w tym roku. Wynosi on 26 tygodni. Należy go wykorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Urlop ten można wybierać w maksymalnie 3 częściach, jednak każda z części musi trwać przynajmniej 8 tygodni. Należy również pamiętać, że części te powinny następować po sobie. Z urlopu może skorzystać matka i ojciec dziecka. Urlop ten jest w całości zasiłkiem płatnym przez ZUS. Wysokość zapłaty wynosi 60% podstawy do zasiłku.
W przypadku gdy matka przy składaniu wniosku o pierwsze 20 tygodni urlopu macierzyńskiego złoży wniosek również o urlop rodzicielski w całości, wtedy pracodawca nalicza za cały urlop macierzyński oraz rodzicielski 80% podstawy do zasiłku macierzyńskiego.

Justyna Broniecka-Klim


Comments are closed.

© 2013-2014 ReduTax Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.