Termin złożenia sprawozdania się właśnie kończy

 

Uwaga! 30 czerwca 2013 roku minął termin zatwierdzania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012. A 15 lipca 2013 roku to ostateczny termin złożenia zatwierdzonego uchwałą sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli sprawozdanie z jakie kol wiek przyczyny nie zostało zatwierdzone to i tak ( zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości), nie uchroni nas to od złożenia go do KRS ostatecznie do 15 lipca – jeśli oczywiście nasz rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Zgodnie z ustawą mamy 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego do złożenia jego do Krajowego Rejestru sądowego ale już tylko 10 dni na złożenie w/w sprawozdania do Urzędu Skarbowego.
Od 1 stycznia 2013 roku nie ma obowiązku ogłaszania sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B, jedynie podmioty podlegające badaniu sprawozdania finansowego są zobowiązanego publikowania swoich sprawozdań wraz z opinią biegłego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym(również w terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania ( art.70 ustawy o rachunkowości).
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozbudowy Kodeksu Karno Skarbowego o dodanie art.80 b, w którym ma być zawarte kary za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie, kary te mogą być od 160zl do 32tys.zl – tak wiec rozpiętość dość znaczna.
Tak więc należy stosować się do publikacji sprawozdań finansowych jeśli w przyszłości nie chcemy, żeby MF nałożyło na nas kare.


Comments are closed.

© 2013-2014 ReduTax Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.