Skutki ozusowania umów cywilno – prawnych

 

W ostatnich dniach natęża się wieść o tym, że umowy cywilno prawne (czyli umowa zlecenie, o dzieło, kontrakt menadżerski, umowa agencyjna) mają być w najbliższym czasie całkowicie ozusowane.  Oznacza to , że ogrom ludzi korzystających z nich będą musieli opłacić składki do ZUS. Oficjalnie ma to pomóc w wyrównaniu szans obywateli oraz zaszyciu dziur, które rzekomo pozwalają na nadużywanie umów cywilno prawnych. W moim odczuciu ma to zapewnić dodatkowy przychód do budżetu państwa, a konkretnie do ZUS-u, ponieważ obecnie jest tam ogromna dziura, na której pokrycie nie stać rządu.

Rząd mocno manipuluje społeczeństwem nazywając umowy cywilno prawne umowami śmieciowymi. Z drugiej zaś strony jest rzesza szeroko pojętych artystów, spec. IT, grafików, trenerów, nauczycieli którzy działają w oparciu o umowy cywilno prawne, dlatego że są najkorzystniejszą formą rozliczenia. Z trzeciej strony wielu przedsiębiorców faktycznie narusza zasady stosowania umów cywilno prawnych. Jednak znowu nie wynika to z ich nieświadomości, tylko z niezwykle wysokich kosztów pracy połączonych z ogromem praw pracowników.

Rząd chce składować te wszystkie umowy. Wyobraźmy sobie skutek. Każde podniesienie składek, podatków powoduje zwiększenie bezrobocia. Co wydarzy się tym razem. Na pewno w mediach będzie burza. Większość dziennikarzy jest zatrudniona w oparciu o umowy o dzieło. Oskładkowanie ich jest niezwykle niewygodne dla tej grupy zawodowej, o czym jawnie mówią. Więc możemy się spodziewać co się będzie działo w mediach.

Jednak ważne jest to, co wydarzy się gospodarczo. Ozusowanie umów cywilno prawnych po pierwsze powiększy szarą strefę, szczególnie w wypadkach, w których żadna ze stron nie jest zainteresowana płaceniem składek do ZUS. Po drugie zwiększenie bezrobocia, ponieważ przedsiębiorcy korzystający teraz z umów cywilno prawnych będą zmuszeni do pozbycia się części osób współpracujących. Zwiększenie bezrobocia spowoduje, że Państwo będzie potrzebowała więcej pieniędzy na aktywizację bezrobotnych oraz wypłatę zasiłków. W rezultacie może oznaczać to podwyższenie Funduszu Pracy. Co znowu zaowocuje takim samym kołem jak opisane powyżej.

To co należy podkreślić, to że cały ten proces spowoduje, że budżet Państwa się zmniejszy, a nie zwiększy. Zmniejszenie budżetu prowadzi do większej presji rządu, co ostatecznie odbija się na zaciskaniu pasa przez obywateli. A wtedy rozpocznie się kolejny ruch rządu, który ponownie uruchomi łańcuch wydarzeń. Dzieje się tak w kwestii składek ZUS od kilku lat. Cały czas zamiast uleczyć system lub definitywnie z nim skończyć ratujemy go kolejnymi desperackimi ruchami rządu.

Drodzy obywatele, przedsiębiorcy zastanówcie się zanim powiecie, że szusowanie umów cywilno prawnych będzie dobrym krokiem rządu. Skutki tego działania będą okrutne dla nas wszystkich.

 

Justyna Broniecka-Klim


Comments are closed.

© 2013-2014 ReduTax Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.