Regulamin

Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy sprzedaży internetowej prowadzonej przez firmę ReduTax Sp. z o.o. (zwaną dalej ReduTax) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, posiadającą numer NIP 783-17-00-666, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466253, o kapitale zakładowym 6200 PLN w całości wpłaconym.

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) ReduTax nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom w zakresie innym, niż opisany w niniejszym regulaminie. Dane przekazane przez Zamawiającego traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a ReduTax oraz do wystawienia Faktury VAT.

Procedura składania i realizacji zamówień

3. Zakupu można dokonać 24 godziny na dobę przez cały rok.

4. Zakup i płatność są realizowane za pośrednictwem firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu. Proces zakupu rozpoczyna się w momencie kliknięcia przycisku „Kup teraz”.

5. Ceny towarów na stronie http://www.redutax.pl/ są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

Zasady wysyłki zakupionego towaru (wersja papierowa)

6. Wysyłki realizowane są w ciągu 3 dni roboczych od momentu odnotowania płatności. Towar wysyłany jest na terenie krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

7. Koszty transportu są wyraźnie zaznaczone przed dokonaniem zakupu i zależą od ilości kupowanych jednocześnie towarów.

8. ReduTax wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Faktura VAT przesyłana jest wraz z zakupionym towarem.

Zasady wysyłki zakupionego towaru (wersja elektroniczna)

9. Wysyłki realizowane są w ciągu 3 dni roboczych od momentu odnotowania płatności. Towar wysyłany jest na adres e-mail przekazany przez serwis PayPal.

10. ReduTax wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Faktura VAT przesyłana jest w postaci elektronicznej wraz z zakupionym towarem.

Zasady zwrotu zakupionego towaru (wersja papierowa)

11. Klient ma prawo do dokonania zwrotu kupionego towaru, bez względu na przyczynę, w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki. Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że nie nosi śladów użytkowania i nie posiada wad, z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji.

12. Zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby ReduTax. Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć oświadczenie o przyczynach zwrotu artykułu oraz otrzymaną fakturę VAT.

13. ReduTax zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy w ciągu 10 dni, za pośrednictwem serwisu PayPal.

14. Kwota podlegająca zwrotowi to w przypadku klientów będących Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, cena towaru plus koszt przesyłki, lub cena towaru w przypadku pozostałych klientów.

Zasady zwrotu zakupionego towaru (wersja elektroniczna)

15. Klient ma prawo do dokonania zwrotu kupionego towaru, bez względu na przyczynę, w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.

16. W celu realizacji zwrotu Klient powinien przesłać oświadczenie o chęci dokonania zwrotu i o przyczynach zwrotu na adres mailowy, z którego otrzymał przesyłkę. Do oświadczenia należy dołączyć kopię faktury VAT w postaci skanu, lub pełnego numeru dokumentu i daty wystawienia.

17. ReduTax zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy w ciągu 10 dni, za pośrednictwem serwisu PayPal.

18. W przypadku niedołączenia przez Klienta kopii faktury VAT do oświadczenia o chęci dokonania zwrotu towaru, ReduTax zastrzega sobie 2 dodatkowe dni robocze na dokonanie zwrotu pieniędzy.

19. Kwota podlegająca zwrotowi to cena towaru.

© 2013-2014 ReduTax Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.