Jak wybrać biuro rachunkowe

 

Biuro Rachunkowe ReduTax Sp. z o.o. posiada uprawnienia Ministra Finansów nr 22901/01.
Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytemu przez wiele lat pracy w działach finansowo-kadrowych postaramy się Państwu zoptymalizować koszty i zobowiązania budżetowe przy zachowaniu wynagrodzeń i płynności finansowej.
Zaproponujemy Państwu optymalne rozwiązania zakresu usług naszego biura z optymalizacją wyboru odpowiedniej formy opodatkowania Państwa działalności bądź spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W dobie ciągłych zmian, jakie funduje nam nasz Rząd optymalizacja finansowo-kadrowa jest niezmiernie ważna, każda zmiana w przepisach prawa niesie za sobą niebezpieczeństwo popełnienia błędów, które mogą mieć ogromne konsekwencje prawno-finasowe. Chcąc uniknąć takich konsekwencji śledzimy na bieżąco zmiany jakie pojawiaj ą się w naszym prawie podatkowym i budżetowym chcemy chronić Państwa zakresem naszych usług przed jakim kol wiek niedogodnościami w zakresie tych zmian.
Celem naszym jest rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych oparte na naszym doświadczeniu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. A także budowanie relacji z naszymi klientami, ich kompleksowa obsługa z zakresu finansowo-kadrowego.
W 2013 roku od początku mieliśmy mnóstwo zmian w podatkach i zasadach księgowania, jedne SA pozytywne dla części przedsiębiorców a inne mniej korzystne. Do tych korzystniejszych należą zmiany, które będą wprowadzone od 1 lipca 2013 roku- są to istotne w zakresie fakturowania, najistotniejszą z tych zmian jest przeniesienie regulacji dotyczących fakturowania z rozporządzenia do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Kolejna zmianą jest np.wystawianie faktur przez wszystkich podatników, również tych, którzy dotychczas wystawiali rachunki.
Te i inne zmiany w podatkach i zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych spowodowały u wielu podatników dużo zamieszania, chcą wyjść Państwu naprzeciw nasze usługi prowadzone są zgonie z najnowszymi zmianami, śledząc je na bieżącą i wdrażając je w życie z wyprzedeniem unikną Państwo z biurem księgowym ReduTax Sp. z o.o. problemów z instytucjami budżetowymi.
Zapraszamy Państwa do współpracy.

Joanna Lindner – Grem


Comments are closed.

© 2013-2014 ReduTax Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.