Archiwum miesięczne - Kwiecień 2014

Formy zatrudniania pracowników w Polsce

 

Każdy przedsiębiorca dochodzi do takiego punktu, w którym okazuje się, że nie jest w stanie zrobić wszystkiego sam. Do realizacji planów potrzebni są inni ludzie. I właśnie tutaj stawiamy sobie pytanie na podstawie jakiej umowy mamy kogoś zatrudnić. Istnieje wiele sposobów, jednak należy wybrać odpowiedni do formy zatrudniania, ponieważ każdy z nich służy do innych celów. Sądzę, że również w tym miejscu należy przypomnieć, że zatrudnianie pracowników bez umowy jest w naszym kraju nie legalne, co nie oznacza, że nie jest to powszechna forma zatrudniania pracowników.

A)     Umowa o pracę

Umowa o pracę jest stosunkiem wiążącym pracownika i pracodawcę. W tej formie zatrudnienia podlegamy kodeksowi pracy, a więc najbardziej sztywnej formie współpracy. Pracownik ma wykonywać zleconą pracę w miejscu i czasie oraz za określonym wynagrodzeniem. Obowiązują tutaj normy czasu pracy, minimalne wynagrodzenie i ogrom praw pracowniczych związanych z bezpieczeństwem pracy, urlopami oraz chorobą. Ta forma umowy powoduje, że około 30% wynagrodzenia brutto pracownika jest odprowadzane w  formie składek oraz podatku do budżetu państwa. Realny koszt pracodawcy to 120% wynagrodzenia brutto pracownika. Umowa ta jest formą, która powoduje, że obie strony muszą przestrzegać ogrom praw, które dla żadnej ze stron nie są wygodne.

B)      Umowa zlecenie

Umowa ta jest jedną z umów cywilno prawnych. Jest to umowa o staranne wykonywanie czynności. Umowa ta nie przewiduje przełożonego, wyznaczonego miejsca oraz czasu pracy. Większość umów zlecenia zawieranych w Polsce powinna być umowa o pracę. Jednak pracodawcy uciekają do tej formy umowy, ponieważ nie stać ich na opłacanie kompletu składek i ponoszenia ryzyka związanego z prawami pracowników. Umowa zlecenie jest umową, którą określa kodeks cywilny, tym samym można zapisać w niej wszystko na co zgadzają się obie strony, czyli okres wypowiedzenia, formę i wysokość wynagrodzenia. W przypadku tej formy zatrudnienia mamy do czynienia z różną formą składkowania. Ze względu na tak zwany status zleceniobiorcy odprowadzamy różną wielkość składek do ZUS. W opcji minimalnej wcale (np. studenci do 26 lat), w opcji maksymalnej komplet składek. Ze względu na brak płatnych urlopów, czy zwolnień lekarskich zleceniodawcy nie ponoszą kosztów z tym związanych – dlatego jest to dla nich optymalne wydawanie pieniędzy na pracę pracowników.

C)      Kontrakt menadżerski

Kontrakt jest również jedną z umów cywilno prawnych. Jest tzw. umową nie nazwaną. Umowa ta jest przeznaczona dla menadżerów. Są to zarówno menadżerowie operacyjni, kierownicy, menadżerowie bezpieczeństwa jak i członkowie zarządu, szczególnie Prezesi. Kontrakt dzięki brakowi szczegółów powoduje, że można zapisać tam dosłownie wszystko łącznie z prawem do płatnej nieobecności czy wynagrodzeniu za czas choroby, odprawy oraz innych spraw. Jedyną jego wadą, którą jest jednocześnie zaletą jest fakt, że jeżeli coś nie jest zapisane w kontrakcie to znaczy, że nie istnieje. Generalnie sam kontrakt powoduje opłacanie wszystkich składek ZUS, jednak jego elastyczna forma pozwala uniknąć wielu zbędnych kosztów.

D)     Umowa o dzieło

 

Umowa o dzieło jest umową cywilno prawną o rezultat. Oznacza to, że na końcu powinien powstań jednoznaczny rezultat naszej pracy. Umowa o dzieło nie podlega wypowiedzeniu. Można od niej jedynie odstąpić z  powodów nie dotrzymania warunków współpracy. Umowy o dzieło nie podlegają składkom ZUS. Jednak w tej sprawie toczy się spór w naszym rządzie. Może się zdarzyć tak, że od nowego roku umowy o dzieło będą oskładowane. Należy również zaznaczyć, że zdecydowana większość umów o dzieło zawieranych w Polsce są umowami zlecenia. Obecnie ZUS niezwykle intensywnie interesuje się tymi umowa i nakazuje przedsiębiorcą opłacanie składek wstecz.

 

Jak widać jest wiele możliwości zatrudniania pracowników, mimo tego przedsiębiorcy nie zwykle często stosują zatrudniania „na czarno”. Należałoby się zastanowić z czego to wynika. Nie rozumiem dlaczego na to pytanie ciągle nie znają odpowiedzi ludzie ustanawiający prawo związane z zatrudnieniem.

 

 

Justyna Broniecka-Klim

www.redutax.pl

© 2013-2014 ReduTax Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.