Archiwum miesięczne - Październik 2013

Jakie korzyści mają pracodawcy zatrudniający pracowników niepełnosprawnych, czy faktycznie są to korzyści?

 

W Polsce coraz częściej można zauważyć, że coraz większą „popularnością” cieszą się pracownicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności. Wyjątkowo poszukiwani są ludzie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Pracodawcy poszukują takich ludzi, ponieważ koszty pracy w Polsce są niezwykle wysokie, a PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) zwraca pracodawcą części wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych.
Przede wszystkim zatrudniając osoby niepełnosprawne trzeba się upewnić, czy taki zwrot wynagrodzenia oraz inne przywileje, o którzy za chwilę nam przysługuje. O zwrot mogą ubiegać się firmy, które zatrudniają poniżej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty oraz firmy, które zatrudniają powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty i jednocześnie stopa zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi min 6%. Trzeba być również świadomym, że firmy zatrudniające powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty i nie utrzymujące stopy zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6% są zmuszone do opłacania składek do PFRONU, który jest swego rodzaju karą za dyskryminację osób niepełnosprawnych.
Każdy pracodawca, któremu przysługuje zwrot części wynagrodzenia powinien złożyć w terminie do 20 dnia następnego miesiąca dokumenty stwierdzające jego kondycję firmy oraz imienny druk wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Stopy zwrotu zmieniają się z roku na rok. Generalnie zasada jest taka, że stopę zwrotu zawsze oblicza się do minimalnego wynagrodzenia, jakim jest dla PFRONU w roku 2013 1500zł (czyli wynagrodzenie minimalne z roku 2012). Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne o lekkim stopniu niepełnosprawności otrzyma 40% zwrotu, z kwoty jakiej przysługiwałaby Zakładowi Pracy Chronionej, zatrudniając osobę o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymujemy 75% zwrotu, a osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności już 90% zwrotu.
Dodatkowo pracodawca ma szansę na zwrot dofinansowania do szkolenia pracownika niepełnosprawnego, może starać się o zwrot za wyposażenie lub adaptację stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Jednak często pracodawcy nie mają świadomości, że wraz z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych biorą na siebie wiele dodatkowych obowiązków, takich jak płacenie za dodatkowy urlop, w przypadku pracowników z znacznym stopniem niepełnosprawności ograniczony czas pracy, konieczność zapłaty za dodatkowe przerwy, konieczność puszczenia kogoś na urlop rehabilitacyjny, jeżeli lekarz taki urlop zasądzi oraz obowiązek wypuszczania pracownika w godzinach pracy do lekarza.
Tym samym pracodawco, zanim zdecydujesz się zatrudnić osobę niepełnosprawną przemyśl, czy oby na pewno jego przywileje nie są dla Ciebie wyższym kosztem niż zwrot wynagrodzenia uzyskiwanego z PFRON.

Justyna Broniecka-Klim – przedsiębiorca, HR-owiec, Trener Biznesu

© 2013-2014 ReduTax Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.