Archiwum miesięczne - Lipiec 2013

Nowe zasady rozliczania podróży służbowych

 

Zasady rozliczania diet w podróżach służbowych obowiązujące od 01-07-2013

Od dnia 1 lipca 2013 roku w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29-01-2013 r. zmieniają się zasady rozliczania diet z tytułu podróży służbowej krajowej i zagranicznej.
W przypadku podróży służbowej krajowej przysługuje dieta w wysokości 30 zł (zasady obliczania wysokości diety pozostają bez zmian). W przypadku, gdy pracownik ma zapewnione wyżywienie w czasie podróży służbowej, jak i korzystania z usługi hotelowej z zapewnionym wyżywieniem, nawet w sytuacji gdy śniadanie jest zapewnione przez hotel jako część składowa usługi noclegu.
Z kwoty diety część należy opodatkować Podatkiem Dochodowym od Osób Fizycznych, przyjmując za każdy posiłek odpowiednio:
– śniadanie – 25% diety
– obiad – 50% diety
– kolacja – 25% diety.
Również jeśli w czasie trwania delegacji pracownik brał udział w spotkaniach z kontrahentem, traktujemy to również jako zapewnienie posiłku w podróży i odpowiednia część diety zostaje opodatkowana PDOF.
Pracownik ma maksymalnie 14 dni na rozliczenie się z podróży służbowej, przy rozliczeniu delegacji powinien złożyć pisemne oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na wysokość części diety podlegającej opodatkowaniu, w szczególności dotyczy to usług noclegu, zawierających śniadania jako część składową usługi oraz określenia rodzaju posiłku w trakcie spotkania z kontrahentem .
Rozliczenie podróży służbowej zagranicznej co do zasady postępowania są analogiczne. Jednak z kwoty diety odpowiednią część należy opodatkować PDOF, przyjmując za każdy posiłek odpowiednio:
– śniadanie – 15% diety
– obiad – 30% diety
– kolacja – 30% diety.
Pozostałe zasady w rozliczeniu podróży służbowy pozostają analogiczne jak zasady przy rozliczaniu podróży służbowych krajowych.
Opodatkowanie części diety nastąpi w rozliczeniu wynagrodzenia za miesiąc, w którym wyjazd służbowy miał miejsce lub w miesiącu następnym.

Niniejsze materiały przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego określonych w przepisie art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym..

Termin złożenia sprawozdania się właśnie kończy

 

Uwaga! 30 czerwca 2013 roku minął termin zatwierdzania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012. A 15 lipca 2013 roku to ostateczny termin złożenia zatwierdzonego uchwałą sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli sprawozdanie z jakie kol wiek przyczyny nie zostało zatwierdzone to i tak ( zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości), nie uchroni nas to od złożenia go do KRS ostatecznie do 15 lipca – jeśli oczywiście nasz rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Zgodnie z ustawą mamy 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego do złożenia jego do Krajowego Rejestru sądowego ale już tylko 10 dni na złożenie w/w sprawozdania do Urzędu Skarbowego.
Od 1 stycznia 2013 roku nie ma obowiązku ogłaszania sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B, jedynie podmioty podlegające badaniu sprawozdania finansowego są zobowiązanego publikowania swoich sprawozdań wraz z opinią biegłego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym(również w terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania ( art.70 ustawy o rachunkowości).
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozbudowy Kodeksu Karno Skarbowego o dodanie art.80 b, w którym ma być zawarte kary za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie, kary te mogą być od 160zl do 32tys.zl – tak wiec rozpiętość dość znaczna.
Tak więc należy stosować się do publikacji sprawozdań finansowych jeśli w przyszłości nie chcemy, żeby MF nałożyło na nas kare.

© 2013-2014 ReduTax Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.